Irkçılığın yeni yüzü: Thierry Baudet

20 Mart Çarşamba (2019) günü Hollanda İl Genel Meclisi seçimleri yapıldı. Seçim sonuçları Hollanda siyasi dengelerini değiştirecek şekilde. Seçimlerden Yeşil Sol ve Forum voor Democratie (FvD) oylarını arttırarak çıktı. Seçim sonuçlarınin bir espirisi de Hollanda Senatosundaki siyasi denklemi ve temsili de belirliyor olması. En dikkat çeken sonuç ise Hollanda Parlamentosunda 2 milletekiliyle temsil edilen Forum voor Democratie (FvD)’nin bundan böyle Senatoda 13 sandalye ile temsil edilmesi.
Seçim akşamı tüm siyasi parti liderleri, sonuçları deǧerlendirdiler. Oy kaybına uǧrayanlar çok çalışmalarına raǧmen halkın başka partileri tercih ettiǧini söyledi. Kazananlar, örneǧin Asterdam’da birinci parti çıkan Yeşil Sol zafer çıǧlıkları attı. Ama bir siyasi parti vardı ki, hem aldıǧı oy oranı hem de o akşam liderinin konuşmasıyla Hollanda gündemini günlerce meşgul etti. Bu siyasi hareket, Forum voor Democratie hareketidir. Düşünce olarak Hollanda siyasetinde var olsalar da siyasi hareket olarak oldukca yeniler.
Kazanan siyasi hareketin lideri, genç, çok okuyan, entellektüel konuşmaya çalışan Thierry Baudet. Seçim akşamı geç saatlerde konuşan Thierry Baudet, aşırı saǧ ve ırkçı bir dil kullanarak dikkatleri üzerine çekti. Konuşmasında “Minerva’nın Baykuşu”, “boreaal Europa”, “oikofobie” kavramlara dikkat çekti. Saǧcı-popülist Thierry’nin seçim konuşması için bir taraftan neo-fasistlerin kullandıǧı bir uslüp, diǧer taraftan Trump ve Orban’la aynı haleti ruhiyede olduǧu yorumları yapıldı.
Minerva’nın Baykuşu
Minerva, bir Roma tanrıçası olup, siyaset felsefesinde olgunluk ve bilgeliǧi simgeler. Hemen hemen her defasında ‘Baykuş’ ile kullanılır. FvD’nin lideri Thierry Baudet seçim zaferi konuşmasında “Minerva’nın baykuşu, ancak gün baterken uçmaya başlar” cümlesini kullandı. Uzmanlar Thierry’nin Ondokuzuncu Yüzyıl Alman filozofu Hegel’e atfen, ‘bilgelik ancak olayların akabinde gelir’ demek istediǧini söylüyorlar. Adeta, geçmişte söylenenler eksikti, yetersizdi, Thierry yeni ve tam düşüncelere sahip!
Kuzeyliler – Boreale Dünya!
Thierry konuşmasında ‘Ülkemiz bir medeniyetler ailesinin parçasıdır. Ama, bizim boraele dünyamızdaki diǧer ülkelerde olduǧu gibi, bizi koruyacak olanlar tarafından yok edildik” cümlesini kurdu. Siyaset felsefecisi Tinneke Beeckman, Boreale dünya ne demek? diyor. Thierry bu kavramla hangi mesajı veriyor?. Boreal eski Yunanca tanrıçasında, Kuzey rüzgarı olarak geçer. Homeros’un “Odyssea”sında kullanılır diyor Tinneke Beeckman.
Thierry bu ifadeleriyle, üstün olan beyaz insanın yani Kuzeylilerin, çok yönlü gelişmelerle tehdit edildiǧini söylüyor.
Kendinden utanma
Salon’da, ‘Papagan gibi, ödemek zorundayız’, diyorlar ülkenin, ekolojik yüksek rahipleri ve güç arayan yöneticileri, Bu tam bir oikofobie yani kendinden utanmadır” diyen Thierry Baudet’ın konuşmasına alkışlar ve çıǧlıklar yaǧdı. FvD hareketinin lideri, oikofobie kavramını kullanarak, Avrupa’nın kendi kendini eleştirdiǧi ve utanma duygusuna kapıldıǧını söylüyor. Oysa Thierry’e göre Kuzeyliler, Avrupalılar üstündürler.

Tam da burada, FvD lideri kendisiyle çelişiyor. Bir taraftan Avrupalılar üstün diyor, diǧer bir konuşmasında Avrupa Birliǧinden çıkmalıyız diyor. Euro’dan Gulden’e geçilmeli diyor.
Sadece Avrupa konusunda mı çelişkili? Hayır. Thierry Baudet, hem elitlere karşı hem de kullandıǧı dil elitlerin dili. Kendini elitlerden sayıyor. Yani anlaşılması zor. Tartışmaları beraberinde getiren bir dil kullanıyor. Felsefi konuştuǧunu zannederek, geçen yülyılın ilk yarısında kullanılan Ari ırkı, nazi kelimeleri, kavramları ve dilini çaǧrıştıran konuşması var.
Evet, Avrupa’nın diǧer ülkelerinde de görüldüǧü gibi Hollanda’da da yeni ırkçılıǧın yüzü, genç ve entellektüel görünümlü, aǧır ve anlaşılması zor kavramlar kullanan yeni bir kitleyle karşı karşıyayız. Paradoksal söylem ve eylemlere sahip bu yeni grup, göç ve mülteci karşıtı, Avrupa Birliǧi karşıtı olup eskiye özeniyorlar. Muhtemelen bundan böyle, Avrupa’da ırkçılıǧın yeni yüzü bunlar olacak.
Veyis Güngör
Mart 2019
HABER Gazetesi

Scroll naar boven
Scroll naar top