Veyis Güngör is schrijver en voorzitter van Turkevi in Amsterdam

Netwerk

Het netwerk van Veyis bestaat uit mensen die zich inzetten voor maatschappelijke verbeteringen.

Missie

En dan is er nog een missie waar Veyis veel omgeeft, hij heeft er dan ook veel over geschreven.

Visie

De visie van Veyis bestaat er voornamelijk uit dat met praten met elkaar mensen altijd tot een oplossing kunnen komen. Consensus is dan ook het grote woord. Met elkaar leven is het hoogste doel.