Türk Dünyası Yaz Okulu

Türk Dünyası Yaz Okulu


Çocuk yaşta, yani orta okul çağından itibaren, zihinlerimizde yer alan “Türk Dünyası”,  gerçeği, aradan geçen on yıllar sonra, daha somut bir hal almıştır. Türk Dünyası gerçeği, hiç şüphesiz, oluşan ‘Türk Dünyası Kurumları’yla da kendini göstermektedir. TÜRKSOY, TÜRKPA, Uluslararası Türk Akademisi, YTB, Yunus Emre Enstitüleri gibi kurumlar bu çerçevede ilk akla gelenlerdir. Bunun yanı sıra, eski adı Türk Keneşi-Türk Konseyi ve yeni adı Türk Devletleri Teşkilatı da, 1992 yılından itibaren Türk Dünyası’nda ortak bir siyasi irade oluşturmak üzere, ‘Türkçe Konuşan Devletler Devlet Başkanları Zirveleri’ yapan bir kurum olarak, Türk Dünyası için önemli bir teşkilattır.


Adı geçen bu kurumların yanı sıra, bir de ‘Türk Dünyası’nın yakınlaşması fikrinin hayata geçirilmesi için, on yıllardır faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları bulunmaktadır. Bunların başında, rahmetli Prof. Dr. Turan Yazgan’ın kurduğu “Türk Dünyası Araştırmalar Vakfı” başta olmak üzere, Avrasya Bir Vakfı, Avrasya Yazarlar Birliği, Türk Ocakları, Dünya Türk Gençler Birliği, ORASAM, EkoAvrasya, Hoca Ahmed Yesevi Vakfı, TASAM ve onlarca vakıf, dernek ve enstitü vardır.

Türk Dünyası’na yönelik faaliyetler yapan Bursa ve İstanbul merkezli sivil toplum kuruluşlarımız arasında olan TESAM (Türkiye Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi), bu yıl da anlamlı bir faaliyete imza atıyor. II. Türk Dünyası Yaz Okulu programı düzenliyor. Geçen yıl, TESAM, Türkistan Toyu ve Güneş Vakfı işbirliğiyle, 1-15 temmuz tarihleri arasında, 17 oturum halinde gerçekleşen ve 74 katılımcının takip ettiği TESAM Türk Dünyası Yaz Okulu, bu yıl 8 – 30 ağustos tarihleri arasında, online üzerinden yapılacak.


Programın içeriğine girmeden önce, kısaca, TESAM’ı tanıyalım:
‘Türkiye Ekonomik, Siyasal ve Stratejik Araştırmalar Merkezi’ TESAM’ın temelleri, 2000’li yılların başında atılmış. Stratejik Araştırma Merkezi olan TESAM, iç ve dış politika ve güvenlik, ekonomi, hukuk ve toplumsal bilimler alanlarında faaliyet gösteren bağımsız bir düşünce kuruluşudur. TESAM, yalnızca bir düşünce kuruluşu değil, aynı zamanda Türkiye’nin beyin gücüne katkı sağlamak üzere düşünen, sorgulayan, fikir üreten, yenilikçi ve genç akademisyenler yetiştirmek üzere kurulan bir düşünce kuruluşudur.

TESAM’ın organize ettiği Türk Dünyası Yaz Okulu programında, başta Türkiye olmak üzere, Türk Dünyası ve topluluklarında bir çok konuşmacı yer alacak. Yaz Okulu programı, özellikleuluslararası ilişkiler, edebiyat ve tarih olmak üzere, ilgili sosyal bilim alanlarında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimini sürdüren ve Türk Dünyası çalışmalarına ilgi duyan kişilerin katılımıyla gerçekleşecek. Türk Dünyası Yaz Okulu’nu başarıyla tamamlayan kişilere ise ‘TESAM BAŞARI SERTİFİKASI’ verilecek.

Türk Dünyası Yaz Okulu Programı’nda, öncelikle ‘Türk’ kavramının kökenlerinden yola çıkılarak, Türkistan’daki kültürel değerler, ekonomik ve sosyal yaşam ele alınacak. Türkistan’dan batıya ve dünyaya yapılan göçler üzerinde durularak, bu göçlerin sonuçları analiz edilecek. Türk Devletleri ile Türkiye’nin ikili ilişkileri başta olmak üzere, ‘Türk Birliği’nin şekillenmesi, kurumlaşması ve sivil toplum kuruluşları arasında sürdürülebilir işbirliği üzerinde fikir alışverişi yapılacaktır.

Yaz Okulu programı gibi, bir çok kuruluş tarafından, on yıllardır sabırla, inatla ve aşkla, yapılagelen çok yönlü etkinlikler, Türk Dünyası’nda, ‘Dilde, işte, fikirde birlik’ düşüncesini savunan İsmail Gaspıralı beyin fikrinin gerçekleşmesine katkıda bulunacaktır. Bu çerçevede, resmi olarak faaliyet gösteren Türk Dünyası kurumları, bir taraftan, sivil toplum ve gönüllü teşekkülleri diğer taraftan, Türk Dünyası’nın kültürel, bilimsel ve teknik altyapısının hazırlanması yönünde çalışmalara devam etmeliler. Tam da bu nokta, resmi kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının uygulamalı çalışmaları yanı sıra, akademisyen ve araştırmacıların da bu alanda makale, tez ve kitap çalışmalarıyla katkıda bulunmaları gerekmektedir. Akademik alt yapısı olmayan çalışmaların, maalesef, sürdürülebilirlikleri olamaz.

Bu bağlamda, TESAM’ı, uygulayacağı ikinci Türk Dünyası Yaz Okulu programından dolayı tebrik eder, katılımcılara başarılar dilerim.
Programın detayları www.tesam.org.trsitesinden temin edilebilir.

Veyis Güngör
29 Temmuz 2022

Scroll naar top