Kartepe Göç ve Mülteciler Zirvesi Başlıyor

Geçen yıl birincisi yapılan ‘Kartepe Zirvesi’nin ikincisi bu günden itibaren gerçekleşiyor. Zirveye, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ev sahipliği yapacak. Geçen yılki zirvenin konusu: ‘Uluslararası 15 Temmuz ve Darbeler Sempozyumu’ydu. Bu yılın konusu ise ‘Göç, Mültecilik ve İnsanlık’. Küresel bir konu. Tüm insanlığı yakından ilgilendiren bir konu. Türkiye’nin de merkezinde olan, ‘göç ve mülteciler sorunu’ en geniş katılımla ele alınacak.
Göç, insanın bir bilinmeze yolculuk ettiği, umuda yolculuğu, yeni bir hayata başladığı, korku ve ümit arasında gel-gitler yaşadığı, farklılıklarla yüzleştiği, aynı zaman da kendi varlığını, kimliğini, benliğini sorguladığı bir süreçtir. Bu süreç, yani kendine gelme, kendini güvende hissetme, aç ve açıkta kalmama, barınma, iş bulma veya kurma, dil öğrenme, yol, yordam öğrenme, yeni bir arkadaş çevresi edinme, kısacası göç edilen ülkeye, ortama uyum sağlama, göç sürecinin olmazsa olmazlarıdır. Göç, aynı zamanda, çok farklı sebeplerden dolayı terk edilen çevreye, mekana, köye kasabaya, şehre ve ülkeye, dost ve akrabalara, kısacası köklere duyulan bir özlemdir, tutku ve hasrettir.
Kartepe’deki Zirve için küresel bir konu seçilmiş. Bu konu, başlı başına Kartepe’yi uluslararası arenaya taşımaya yeter. Zira, göç ve mültecilik, günümüzün en önemli, en acil bir meselesi. Bazen, ülkeler arası ilişkileri alt üst eden bu mesele, aynı zamanda Avrupa’nın ve Amerikan’ın en büyük sınavı. Türkiye ise, göç ve mülteciler meselesinde ‘anahtar ülke’ konumunda. Evet, başka bir ifadeyle, göç ve mültecilik bugün bir insanlık sınavıdır. Bunun için, küresel bir konuyu, insanlığın en önemli sorunları arasında yer alan bir konuyu seçtikleri için, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı İbrahim KARAOSMANOĞLU ve çalışma arkadaşlarını tebrik ederim. Ayrıca, aylardır program üzerinde çalışarak, seçilen göç konusunu en geniş anlamda ele almaya gayret eden organizasyon görevlilerini de tebrik ederim. Zira böyle geniş kapsamlı ve katılımlı bir organizasyonu gerçekleştirmek büyük emek ister.
2018 Kartepe’deki ‘Göç, Mülteciler ve İnsanlık Zirvesi’ne, göç alanında Türkiye ve uluslararası uzmanlar başta olmak üzere, çok geniş bir kesimdem katılım var. Akademisyenler, Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri, uluslararası organizasyon ve kamu kurumları temsilcileri, konuyla ilgili düşüncelerini, tecrübelerini, tekliflerini sunacaklar. Sorunlar dile getirilecek ve muhtemel çözüm önerileri dile getirilecek.
Kartepe Zirvesi, “Göç, mültecilik ve İnsanlık” meselesine, bir insanlık meselesi olarak yaklaşıyor ve tüm dünyanın meselesi olarak görülen göç meselesinin çözümüne katkıda bulunmayı hedefliyor.
Bugün başlayan ve hafta sonu (27-29 Ekim) devam edecek olan ‘Kartepe Göç, Mülteciler ve İnsanlık Zirvesi’, protokol ve açılış konuşmaları ile birlikte, İklim Değişikliği ve Göç, Göçün Yönetim Modelleri, Türkiye’de İç Göçün Değişen Dinamikleri, Göç ve Sivil Toplum, Toplumsal Kabulün Önündeki Engeller ve Uyum Çalışmaları, Avrupa Türk Diasporası, Göçmen ve Mülteciler İçin Yardım Kurumları, Göçmen Çocuklara Yönelik Politikalar, Dünya Medyası ve Göç, Avrupa ve Göç, Göç ve Sosyal Sermaye, Göç, Kültür ve Sanat gibi onlarca oturumdan oluşuyor.
Programda, 366 misafir konuşmacı ve 184 farklı kurum temsilcisi var. 45 ayrı oturum, 12 akademik oturum, 12 vaka kritik ve 2 çalıştay yer alıyor. Program katologunu incelemek bile insanı büyülüyor.
Evet, Kocaeli Belediyesi ev sahipliğiyle gerçekleştirilecek olan Kartepe Zirvesi, Kartepe’nin dünya çapında bir toplantı merkezi olmasına neden olacak.
Kartepe Zirvesi’nin, Kocaeli ve Türkiye başta olmak üzere, Orta Doğu ve Afrika’ya, göç ve mülteciler hakkında büyük bir sınavdan geçmekte olan Avrupa ve küresel karar vericilere hayırlı olmasını dilerim.
Veyis Güngör
27 Ekim 2018

Scroll naar boven
Scroll naar top