Ayrımcılık, İslamofobi ve Entegrasyon’la ilgili yanlış sorulara doğru cevaplar

Avrupa Müslümanlarının ve tabiiki Türklerin her gün okudukları, karşılaştıkları ve tecrübe ettikleri bir çok konuyu içeren küçük bir kitap var elimde. Bir çırpıda okunacak, zaman zaman başvurulacak bir el kitabı mahiyetinde. Liberte Yayınları arasında çıkmış bu rehber kitap, İstanbul Medipol Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Bekir Berat Özipek tarafından hazırlanmış.

Hem Avrupa’daki insanımızı, hem de Avrupalıları çok yakından ilgilendiren aktüel konular hakkında sorulan yanlış sorulara, doǧru cevaplar verilmeye gayret edilmiş. Kitaptan örneklere geçmeden önce, kısa da olsa Özipek hocayı tanıyalım.
Uzun yıllar önce, Liberal Düşünce Topluluǧu’ndan tanıdıǧım, Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi’nde de programlara katılan Prof. Dr. Bekir Berat Özipek, 1989 yılında Hacettepe Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümünden mezun olur. Doktorasını Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesinde yapan Özipek, 2007’de doçent, 2013’te ise profesör oldu. Hacettepe, Kırıkkale, Tokat Gaziosmanpaşa ve İstanbul Ticaret üniversitelerinde de görev yapan Özipek, aǧırlıklı olarak çağdaş siyasi teoriler, insan hakları, akademik özgürlük, ifade özgürlüğü, din ve vicdan özgürlüğü ve azınlık hakları konularında çalışmalar yürütür. Liberal Düşünce Topluluğu Yönetim Kurulu Başkanı ve Liberal Düşünce Dergisi editörü olan Özipek birçok gazete ve dergide güncel yazılar yayınlar. Özipek, “serbestiyet.com” web sitesindeki yazılarıyla okuyucuyla buluşur.
Posta ile gönderme zahmetinde bulunduǧu “Yanlış Sorulara Doğru Cevaplar” kitabında, Avrupa’da yaşanan onlarca günlük konuyu ele almış Özipek hoca. Bu konuların hepsi, elbette önemlidir. Bazıları şu şekildedir:
“İslam’daki ‘cihad’ ilkesinden savaşı teşvik etmiyor mu?”
“El Kaide ve DAEŞ gibi örgütler neden hep İslam coğrafyasında ortaya çıkıyor?”
“İslam dini diğer din ve inançlara karşı tahammülsüz mü?”
“Avrupalılar ırkçı mı?”
“Kıta Avrupası laikliği ayrımcılığı meşrulaştırmak için mi kullanılıyor?”
“Türkler neden yeterince entegre olamıyor?”
“Önyargılı, ayrımcı, ırkçı, anti-semitist veya İslamofobik olanlara Nazi suçlaması doğru mu?”
Bu ve benzeri onlarca soru soruluyor ve doǧru cevaplar aranıyor kitapta.
Bir kaç örnek vermemiz gerekirse;
Avrupalılar ırkçı mı?
“Avrupa’da ırkçılığın arttığı doğru. Ama elbette tüm Avrupalılar ırkçı değil. Aslında “bütün Avrupalılar, bütün Müslümanlar, bütün Türkler, bütün kadınlar…” diye başlayan genellemelerden kaçınmak gerek. Tıpkı “bütün Türkler şöyledir, bütün Müslümanlar böyledir” türünden genellemeler gibi haksız ve rahatsız edicidir bu da. Irkçılık Avrupa’nın endişe verici boyutlara ulaşmış bir gerçeği; ama her şeye rağmen Avrupa onlardan ibaret değildir. “Avrupalılar ırkçı” demek, okulda size yardımcı olmak için elinden geleni yapan sevgili öğretmeninize haksızlık olur. Ama evet, bazı Avrupalılar ırkçıdır, son dönemde pek çok Avrupalı maalesef artık ırkçıdır; ama biliyoruz ki tüm Avrupalılar değil.”
Selefilik ve cihatçılık açıklamasını nasıl eleştirmeli?
“Sorun İslam’ın Selefi yorumu” veya “İslam’ın kendisi” demek, kolaycılıktan öte yanlış ve son 20 yılda yaşadıklarımızı açıklamıyor. Selefilik yeni çıkmış bir akım değil; İslam da yeni bir din değil. Cihat ayeti de yeni inmedi. İnsanlık yüzyıllarca bunu tartışmadı. Belli ki başka bir sebebi var yaşadığımız sorunun. Meselenin bakmamız gereken başka bir boyutu var.”
Avrupa İslamlaşıyor mu?
“Avrupa’nın İslamlaştığına dair hiçbir anlamlı veri yok. Ne insanlar kitleler halinde din değiştirip İslam’a dönüyorlar, ne de “İslamî yaşam biçimi” veya “İslamî değerler” başka inançlara doğru yaygınlaşıyor.”
Evet, böyle birbirinden ilginç ve bilinmesinde çok faydalar olan ‘yanlış sorulara doǧru cevaplar’ veriliyor Bekir Özipek hocanın kitabında. Okunması, üzerinde düşünülmesi, tartışmalarda kullanılması belki de farklı dillere tercüme edilmesi gerekir. Kitap Liberte Yayınları’ndan info@liberte.com.tr temin edilebilir.
Veyis Güngör
29 Ocak 2019

Scroll naar boven
Scroll naar top