21. Yüzyıla dair sözü olanlar Amsterdam’da buluşuyor

Geride bıraktığımız yıl burada Yeni İpek Yolu Projesi ile ilgili yorumlar yer almıştı. Örneğin, ‘Mesele Afganistan mı yoksa İpekyolu mu? bunlardan bir tanesiydi. Ve bu çerçevede bu yılın ilk haftasında, sosyal medyada şu cümleleri paylaşmıştım: “Yirmibirinci yüzyılın ikinci on yılında ‘gücün Batı’dan Doğu’ya kaydığı’ tartışılıyor. Dikkatler Türkistan’ı da içine alan Avrupa, Asya ve Afrika hattı üzerine çekiliyor. Tarihi ‘İpek Yolu’ geri geliyor adeta. Yeni İpek Yolu Projesi, sadece ticaret yolu değildir. Düşüncelerin, kültürlerin, inançların karşılaştığı, kesiştiği ve yayıldığı yoldur deniliyor. Peki, Londra’dan Pekin’e uzanan bu uzun güzergahta yaşayan Türk Toplulukları Yeni İpek Yolu Projesi üzerine ne düşünüyorlar?”

Bazı dostlarımız, bu soruları ve yarı serzenişimi ciddiye almışlar. Ve, 21. Yüzyılda söylenecek sözümüz vardır dercesine harekete geçmişler. Bu hafta sonu, Türkiye-Balkanlar ve Avrupa’dan bir grup STK ve Medya temsilcisi Hollanda’da buluşuyorlar. Yani insanlığa dair, geleceğe dair söylenecek sözü olanlar Cumartesi günü Amsterdam’a geliyorlar. Derdi olan dostlar, Türkevi Araştırmalar Merkezi’nce organize edilen 8. AVRUPA TÜRKÇE SÜRELİ YAYINLAR SEMPOZYUMU’na katılacaklar. 3 Mart 2018 Cumartesi Amsterdam’da gerçekleşecek sempozyumda buluşacak dostlar  “Londra’dan Pekin’e Türk Toplulukları ve Yeni İpek Yolu Projesi”ni ele alacaklar.

Sempozyuma Türkiye, Almanya, Belçika, Fransa, Makedonya, İngiltere, Hollanda, Doğu Türkistan, Fas, Arnavutluk’tan konuşmacı ve delegeler katılıyor.

Sempozyumda Yeni İpek Yolu Projesi üç oturum halinde ele alınıyor. Oturumlarda şu konular üzerinde fikir alışverişi yapılacak:
-Yeni İpek Yolu Projesi; hedefleri ve yeni küresel entegrasyon modeli,
-Yeni İpek Yolu Projesi; Türk toplulukları, kültür, ve sivil toplum etkileşimi,
-Yeni İpek Yolu Projesi; yerelden küresele Türkçe basın yayın ve medyanın konumu.
Yani önce Proje teorik olarak anlatılıyor. Yeni İpek Yolu Projesi nedir, nasıl doğdu, nereye gidiyor? gibi sorulara cevap aranıyor. Sonra projenin Türk toplulukları için, özelde de kültür, STK ve medya üzerinde ne anlam ifade ettiğini tartışacaklar.

Amsterdam’daki Sempozyuma TÜRK KONSEYİ – Türk Dili Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi, TÜRKSOY – Türk Kültür ve Sanatları Ortak Yönetimi, Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi Stratejik Araştırmalar Merkezi, Hollanda Centre for Public Debate, Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü, Dünya Uygur Kongresi’nden temsilciler de katılacak.

Amsterdam’daki Sempozyum programı Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi, UKID Uluslararası Kalkınma ve İşbirliği Derneği (Türkiye), Avrasya Yazarlar Birliği (Türkiye), Avrupa Türk Basın Yayın ve Gazeteciler Birliği (Almanya), Eurovizyon Gazetesi (İngiltere), Yeni Balkan Gazetesi (Makedonya), Alsar Vakfı (Arnavutluk),  EkoAvrasya Derneği (Türkiye), Avrupa Türkleri Düşünce Platformu (Almanya), Belçika Türkçe Medya Birliği (Belçika), Türk-Alman Yazarlar Birliği (Almanya), Paradigma Araştırma Merkezi (Kosova), HABER Gazetesi (Hollanda), Türkiye-Fas İş Konseyi (Fas), Hollanda Uygur Vakfı (Hollanda) Kanal Avrupa Televizyonu (Almanya) işbirliği ile gerçekleştiriliyor.

Bu kurumlarıın temsilcileri Amsterdam’da biraraya gelerek Türk topluluklarını ve insanlığı önümüzdeki on yıllarda ilgilendirecek ve tartışılacak Yeni İpek Yolu Projesini anlamaya çalışacaklar. Ayrıca, sempozyum sonunda, önümüzdeki dönemde uygulanabilecek yeni tekliflerin ortaya çıkması, hayata geçirilmesi yönünde bazı kararların alınması  da bekleniyor. Son olarak, özellikle Avrupa Türklerinin, her gün ırkçılık, ayırımcılık, islamafobi gibi sorunlarla hemhal olmaları yerine, küresel konulara dikat kesilmeleri ve düşünce ufuklarının alemşumüle çevirmeleri de bekleniyor.

Evet. Yeni İpek Yolu Projesi tahmin edeceği üzere önümüzdeki onyıllarda konuşulmaya ve tartışılmaya devam edilecek. O zaman, 21. Yüzyılda insanlığın geleceği ile ilgili derdi olan, bu yönde bir vizyon geliştirmek isteyenlerin de bu küresel olayı ve gelişmeyi yakından takip etmeleri kaçınılmazdır.

Veyis Güngör
1 Mart 2018

Scroll naar boven
Scroll naar top