Lider olacak gençlere İmam Harun’dan dersler

Kısa bir süre önce, Amsterdam Biyografi Okumaları’nda Güney Afrikalı İmam Harun Abdullah anlatılmıştı. Toplantıda, İmam Harun’un zorlu geçen hayatı, örnek şahsiyeti, inançlı ve inatçı mücadelesine dikkat çekildi. Gönüllere nasıl girebildiği üzerinde duruldu. Çok kültürlü bir toplumda lider olabilmenin sırları ortaya konuldu. Yaşayışıyla, sadece Müslümanlar’ın değil, farklı inançlara sahip olan insanların da takdirini kazanmasının şifrelerine işaret edildi.
Bir başka ifadeyle, İmam Harun Abdullah’ın anlamlı mücadelesinden başarılı ve lider olacak gençler için dersler ortaya çıktı. İmam’ın hayat hikayesi ile, toplumun önünde yürümenin, başarılı olmanın altın kuralları ortaya konuldu.
Şüphesiz bu kurallar, hayatta başarılı olmak isteyenler için geçerlidir. Ama lider olacak gençler için, hasseten Avrupa’da, çok kültürlü toplumlarda lider olmak isteyenler için paha biçilmez dersler verilmişti o gün.
Toplantı sırasında, Güney Afrikalı şehit İmam Harun Abdullah’ı efsanevi yapan kurallar kısaca aşağıdaki kriterler oldu.
Örnek şahsiyetler
Yaşam hayatında başarılı olmak isteyenlerin ve elbette lider olmak isteyen gençlerin kendilerine örnek alabilecekleri fikir insanları olmalı. Genç liderlerin, bu fikir insanlarının düşüncelerinden etkilenmeliler, beslenmeliler ve etkilendikleri insanların fikirlerinden hareketle, yeni girişimlerde bulunmaları gerekir.
Adalet merkezli ilişkiler
Genç liderlerin, toplumdaki tüm ilişkileri ‘adalet’ merkezli olmalıdır. İnsanların din, dil, renk, etnik kökenlerine bakmadan, önyargısız bir ilişki içine girmeliler. Adalet, hak ve hukuk davranış ve ilişkilerin prensipleri olmalıdır.
Ayırımcılıkla mücadele
Toplumda var olan, zuhur eden, ortaya çıkan her türlü ayırımcılıkla mücadele etmeliler. Bu mücadelelerini sadece teorik olarak değil, pratik olarak uygulamalılar. Öyleki, toplumda ayırımcılıkla mücadelede örnek gösterilmeliler.
Din kardeşlerini ötekileştirmemek
Genç liderler, aynı dine inanan din kardeşleri arasında ötekileştirici bir dil kullanmamalılar. Din taassubunu kırmalılar. Kimsenin imanını ölçmeye yeltenmemeliler.
Alemşümul, küresel düşünmeli
Genç liderler, yerelden küresele doğru geniş bir perspektif yakalamalılar. Olaylara, gelişmelere yerel, ulusal, bölgesel, küresel ölçüde bakabilmeyi yakalamalılar. Dünyaya kapalı olmamalılar. Kendilerini sınırlamamalılar.
Teşkilatlar, dernekler, vakıflar kurulmalı
Genç liderler, mücadelelerini daha iyi yapmak için teşkilatlar, dernekler, vakıflar, platformlar kurmalılar. Veya kendilerine yakın ve etkin olabilecekleri kurumlarda görev almalılar. Düşüncelerini kurumlarda yer alarak veya yeni girişimler oluşturarak hayata geçirmeliler.
Yayınlar
Genç liderler, mücalelerini dergi, gazete çıkartarak, televizyon, radyo veya kitap yayınları ile anlatmalılar ve teknolojinin tüm imkanlarını en etkin bir şekilde kullanmalılar, ürün vermeliler. Diğer bireylere göre liderler, toplumsal gelişmelerde artı değerlerini göstermeliler.

Güven merkezli ilişkiler
Toplum liderleri, hassaten çok kültürlü toplumlarda liderliğe soyunanlar, komşularıyla, iş arkadaşlarıyla ve stratejik partnerleriyle güven merkezli ilişkiler kurulmalılar. Çoğu zaman ortak çalışmalar yapmalılar. Bilgi, tecrübe, eylem ve enerji birliği ve paylaşımı yapmalılar.
Dünya gündemini takip etmeliler
Genç liderler, mutlaka, içinde yaşadıkları toplumun günlük bir gazetesine abone olmalılar. Gazete, sabah erkenden eve gelmeli. Kahvaltıyla birlikte, yerel ve dünya gündemini, abone oldukları bir gazeteden takip etmeliler.
Evet, lider olmak isteyen genç arkadaşım, bütün bu saydıklarımız Güney Afrikalı efsane lider İmam Harun Abdullah’ın hayatından örneklerdir. Günlük yaşamında bu kuralları uygulayan İmam Harun, sadece Müslümanlar’ın değil, aynı zamanda diğer inançlara mensup olanların da gönüllerini kazanmıştır. İmam Harun hücrede şehit oldu. Cenaze merasimine, Güney Afrika’daki Müslümanlar başta olmak üzere, Hıristiyanlar, Museviler ve diğer din mesnuplarından olanlar da katıldılar.
Veyis Güngör
11 Ekim 2018

Scroll naar top