Göç ve terör kalkınma yardımlarıyla durdurabilir mi?

Göç, mülteci hareketliliği ve terör, küresel gündemi meşgül etmeye devam ediyor. Önümüzdeki yıllarda da uluslararası gündemde olmaya devam edecek.
Göç, Aynı zamanda ulus ve uluslararası karar vercilerin uykularını da kaçırıyor ve çözüm aranıyor, tartışılıyor, politika üretiliyor.
Birleşmiş Milletler de bu konularda, 2030 yılına kadar 17 hedef belirledi.
Bunlardan bazıları şöyle: ‘Yoksulluğu sona erdirmek, eşitsizlik ve adaletsizlikle mücadele etmek ve iklim değişikliğinin üstesinden gelmek, vb’.
Hükümetler de bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için politika geliştiryorlar.
Bu doğrultuda, Hollanda Kalkınma İşbirliği ve Dış Ticaret Bakanı Sigrid Kaag, geçen hafta Den Haag’da bir yol haritası açıkladı. Trouw gazetesinde yer alan habere göre yol haritasından bazı başlıklar aşağıdaki şekilde.
Yoksulluk, göç, çatışma, terör, iklim değişikliği, hızlı nüfus artışı modern toplumların en önemli sorunları olduğuna dikkat çeken bakan Kaag, kalkınma işbirliği faaliyetlerinin Avrupa sınırları ötelerine yönelmelerini ifade etti. Yani, bu sorunlar Batı ve Kuzey Afrika olmak üzere, Sahel bölgesi, Afrika Boynuzu ve Orta Doğu’da çözülmeli. Bu bölgelere yardım ve yatırım yapılmalı. Bütün bunlar Birleşmiş Milletler’in, 2030 sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunmak için düşünülüyor.
‘Perspektife Yatırım’ başlığı ile yayınlanan yol haritasında, Hollanda hükümeti, girişimcileri de bu sürece dahil etmeyi düşünüyor. Arzu edilmeyen göç akımı ve terörü durdurmak için kalkınmakta olan ülkerin iklim değişikliklerine yatırım yapılması öngörülüyor. Girişimciler teşvik edilecek ve desteklenecek. Bakan, yol haritasında, ‘Sürdürülebilir hedefler, Hollanda için de hayati öneme sahiptir’ diyor. Bakan Kaag’a göre, bu alanda çalışmak, çatışmanın ve istikrarsızlığın önüne geçmek için bir yatırımdır.
Yol haritasının açıklanması esnasında Bakan Kaag, klasik kazan kazana dikkat çekerek, başkalarının refahı ve istikararını savunmak, Hollanda’nın da refahına da olumlu etkisi olduğu görüşünde. Kabinenin, yerinde kullanılmak üzere, gençlerin meslek eğitimi için yıllık 60 milyon euro verdiğini söyleyen bakan Kaag, ‘Gençlerin o ülkelerde daha fazla gelecek perspektifine sahip olmaları, onların Avrupa’ya göç etmelerini azaltacaktır’ diyor. Ayrıca, Hollanda bölgede acil yardım ve hizmet için 290 milyon euro ekstra bütçe ayırıyor.
Bakan Kaag’a göre, kalkınmakta olan ülkelerde ticaret yapan firmaların çocuk işçiliği ve yaşanabilir bir maaşa dikkat etmeleri gerekmektedir. Bu ülkelerde iklim değişiklerinin olumsuz etkilerinin olduğundan hareketle iklim fonu, her yıl 40 milyon euro ayırıyor. Bunun, Hollanda şirketlerinin pazarda yenilikci ve teknolojik çözümler üretmeleri anlamına geldiğini söyleyen Bakan Kaag, devletlerin, şirketlerin, sendikaların ve STK’ların birlikte çalışmaları gerektiğini belirtiyor.
Kadınların konumunun iyilestirilmesinin, yol haritasının önemli kısmını oluşturduğunu söyleyen Kaag, kadın liderliği ve çatışma alanlarında kadınların daha iyi korunmasına dikkat çekti. Ticaret ve insan hakları arasındaki gerginlikle ilgili Bakan Kaag şunları söylüyor: “Ders çikarmamız gerekiyor. Dikkat etmemiz ve düzelten tedbirler almamız kaçınılmaz. Eğer dünya şahane olsa, zaten kalkınma işbirliği yardımlarına gerek kalmaz”.
Evet, insanlığı meşgul eden göç ve mülteci akınları, başta olmak üzere, dünyanın neresinde olursa olsun, insanlığı huzursuz ve tehdit eden terör çağımızın en önemli sorunları arasında yerini alıyor. Avrupa hükümetleri ve uluslararası kuruluşlar bu sorunların uzun vadede çözümü için sürdürülebilir tedbirler ve çözümler üzerinde düşünüyorlar. Bu çözümlerden birisi kalkınma işbirliği yardımlarıyla Avrupa yakınlarında mücadele etmek. O ülkelerde tedbir almak, iş olanağı ve gençlere gelecek perspektifi oluşturmak. Böylelikle göç hareketliliğini kısmen önlemek ve dolayısiyle olası terör olaylarını azaltmak veya ortadan kaldırmaktır.

Bu süreçte, STK’ların da rol oynayacağı açıklıkla ifade ediliyor. Göçmen STK’ların da bu konuda kafa yormaları, dünya istikrarı ve barışına katkıda bulunabilir.

Veyis Güngör
24 Mayıs 2018

Scroll naar top