Ey Avrupalı Türkler!

Ey Avrupalı Türkler!
6 – 9 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan Avrupa Parlamentosu seçimlerinde oylarınızı kullanmanız kaçınılmaz oldu! Mümkün olduğu kadar, stratejik ve tercihli oy kullanınız.

Çünkü, Ey Avrupalı Türkler!
İtalya, Fransa, Hollanda ve diğer Avrupa ülkelerinde aşırı sağ ve popülistler her geçen gün oylarını artırıyorlar. Yavaş yavaş, karar mekanizmalarını ele geçiriyorlar!

Ey Avrupalı Türkler!
Ben vicdanım; vazifem ve vazifem olduğu kadar da tek imkânım, ikaz ve ihtar etmektir; bunun için de durmadan, bıkıp usanmadan sizin vicdanlarınız üzerinizde etki etmek mecburiyetindeyim ve bu vazife bilinciyle haykırıyorum:
Ey Avrupalı Türkler!
‘Avrupa Birliği değerleri’, insanlığın yüzyıllar boyu mücadele vererek elde ettiği değerlerdir. İnsan onuruna saygı, özgürlük, demokrasi, eşitlik, hukukun üstünlüğü, adalet ve azınlıklara mensup kişilerin hakları da dâhil olmak üzere insan haklarına saygı, Avrupalı Türkler tarafından da savunulmalıdır.

Ey Avrupalı Türkler!
Çünkü sizleri, “Ne ‘Doğu’nun irrasyonel ağalığı, şeyhliği, patronajı; ne de ‘Batı’nın bencil, bireysel sömürü anlayışı”memnun eder.  Zira sizler, ‘yaptığı hayrı hemen unutan, gördüğü iyiliği ölesiye unutmayan’bir anlayışın çocuklarısınız.
Ey Avrupalı Türkler!
İçinde yaşadığınız Avrupa ve dünya bu anlayışa muhtaçtır.

Ey Avrupalı Türkler!
İsrail, 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, Filistin’i ve Refah’ı, yeryüzünde cehenneme dönüştürmüştür. Avrupa ve Amerika üniversiteleri ve sokaklarında haksızlığa ve zulme karşı isyan ahlâkı başlamış ve ruhun uyanışı yaşanmıştır adeta.
Ey Avrupalı Türkler!
Avrupa Seçimlerinde, zulme ve adaletsizliğe karşı seslerini yükselten siyasi partilere oy vererek, insanlığı öldürenlere ve bitirenlere bir cevap veriniz.

Ey Avrupalı Türkler!
Avrupa Seçimleri için, Yunanistan, Bulgaristan, Romanya, Almanya, Hollanda, İsveç ve diğer ülkelerde onlarca Türk, milletvekili olmak için kampanyalar düzenliyorlar. Avrupa’da 10 milyona yakın Türk yaşamakta. Ancak, ortak akıl ve Avrupa siyasi bilinci olmadığı için, birbirlerinden habersizler. En kısa vakitte, Avrupalı Türklerin siyasi bilinç ve kültürünü geliştirmesi için çalışmalar yapacak bir kurum hayata geçirilmelidir.

Ey Avrupalı Türkler!
Avrupa seçimlerinde, 27 ülke seçmeninin oylarıyla, 720 milletvekili seçilecek. Bu seçim dünyanın en önemli ve en büyük demokratik seçimlerinden birisidir.  Çünkü, Avrupa Birliği, bir dünya gücüdür, aktörüdür, tarihin akışına yön verecek, dünyanın gidişatında etki edebilecek sistemlerden birisidir.
İşte, Ey Avrupalı Türkler!
Böyle insanlık için hayati önem taşıyan bir seçim ve sorumlulukla karşı karşıya olduğunuzu biliniz.

Ey Avrupalı Türkler!
Sizlerin Avrupa yönetimlerinde ve farklı karar mekanizmalarında temsil edilmeniz, tahmin edileceği üzere Türkiye – Avrupa Birliği ilişkilerini olumlu şekilde etkileyecektir. Çünkü Avrupalı Türkler, Türkiye’nin Avrupa’ya açılan yönü olduğu gibi, Avrupa ülkelerinin de Türkiye başta olmak üzere, Balkanlar, Türkistan ve Türklerin kültür coğrafyasına açılabilecekleri sosyal sermayeleridir.
Ey Avrupalı Türkler!
Siz farkında olsanız da olmasanız da, omuzlarınızda böyle bir yük vardır. Avrupa seçimlerinde oy kullanarak, varlığınızı göstermelisiniz.

Bu nedenle, vicdanınız olarak haykırıyorum:
Ey Avrupalı Türkler!
Bahar ayının gelmesiyle hızlanan KERMES’lerle fazla oyalanmayın. Şatafatlı salonlarda yapılan programlara, Büyükelçilerin, Başkonsolosların katılımlarıyla övünmeyi, bunu bir marifet ve başarı gibi takdim etmeyi bırakın. İftar programlarında, Türkiye’deki depremzedelere yardım kampanyalarında gösterdiğiniz haz, heyecan ve aşkı, Avrupa seçimlerinde de gösterin…

Ey Avrupalı Türkler!
Sizlerde yükselecek güç var. 60 yıllık göç tecrübesine sahipsiniz. Uzmanlıklarınız var. Başarılarınız var. Keşfedilmemiş sosyal sermayeniz var. Alanında parmakla gösterilecek, yetişmiş, dört-beş dil bilen gençleriniz var. Gücünüzü keşfediniz. İradenizi harekete geçiriniz.  Kurumsal hafızanız olduğunu unutmayınız, güncelleyiniz.

Ey Avrupalı Türkler!
Bu yazı, Avrupa Seçimleri için yazılmış bir manifestodur. Sizi, kanayan vicdanınız olarak, hiç rahat bırakmayacağım.

Veyis Güngör
2 Haziran 2024

Not: Yazının başlığı, sosyolog ve değerli ağabeyim rahmetli Durmuş Hocaoğlu’nun 2005’te yazdığı “EY TÜRKLER!” başlıklı yazısından esinlenilerek, konulmuştur.

Scroll naar boven
Scroll naar top