Erasmus staj hareketliliği ve Türkevi

Erasmus Staj Hareketliliği, yükseköğretim kurumlarına devam eden öğrencilerin, kurumun anlaşması olan her hangi bir Avrupa Birliği üyesi ülkede bulunan şirket ve kurumlarda staj yapabilmesidir. Staj Hareketliliğinin amacı ise, öğrencilerin bilgi, beceri, görgü, yeterlilik seviyelerini yükseltmeleri yanı sıra, bir yabancı dil yeterliliğini artırarak, kültürlerarası ilişkileri ve çeşitliliği artırmaktır. Böylelikle öğrenciler, işgücü piyasası ve demokratik hayata daha kolay katılacaklardır.

Hollanda’da, Amsterdam merkezli Türkevi Derneği de, 2008 yılından bu yana, özellikle Türkiye’den Erasmus Staj Hareketliliği programından yararlanan öğrencilere staj imkânı sunmaktadır. Bu çerçevede, her yıl, genellikle yaz aylarında, üç veya dört öğrenci, (yüksek lisans ve doktora öğrencileri de dahil), en az iki ay, Türkevi Derneği’nin bir biriminde staj yapar.

Erasmus Staj Hareketliliği programı son iki yıl, pandemiden dolayı devam etmedi. Bu yaz ise, Türkevi’nin misafir öğrencileri arasında, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi ve Üsküdar Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden üç öğrenci yer alıyor. Maşallah, üçü de, çalışkan, öğrenme azmi yüksek, bilgili ve yeniliklere açık öğrenciler.

Ankara’dan gelen öğrencimiz, 2008-2021 yılları arasında yayınlanan faaliyetleri içeren yazıları, sekiz ayrı bölümde tasnif etti. Bu çalışmadan, Türkevi’ne en az beş ayrı kitap yayını imkânı doğdu.
Bu kitap çalışmaları başlıklar halinde şöyle; “Hollanda siyaseti ve kültür tarihi”, “Göç, ırkçılık, ayrımcılık”, “Türkistan ve Anadolu kültür ve düşünce tarihi”, “Türkiye-AB ilişkileri ve küresel gelişmeler” ve “Avrupa kültür tarihi ve Avrupalı düşünürler”.

Isparta’dan gelen öğrencimiz de, son on dört yılda yapılan Avrasya Sivil Toplum Forumu Amsterdam Buluşmaları projesini çalışarak, paydaş kuruluşlarla bir mülakat hazırlamış. Bu çerçevede, öne çıkan bazı faaliyetler başlıklar halinde şöyle: Bosna Kültür Gezisi ve Amsterdam’da Bosna Kültür Gecesi”, “Kaşgarlı Mahmud Konferansı”, “Lahey’de Uluslararası Dağlık Karabağ Sempozyumu”, “Kosova’da Hafta Sonu Demokrasi Okulu”, “Nogay dilinde Akça Nenem Romanı Yayını”, “Türk Dünyası Karma Resim Sergisi”, “Macaristan Turan Kurultayı Günü”, “Doğumunun 90’ıncı Yılında Cengiz Aytmatov Anma Programı” ve “Ahmet Cevad’ı Anma Programı”.

Üsküdar’dan gelen öğrencimiz ise, 2024 yılının Türkiye Hollanda arasında yapılan Türk iş gücü göçünün 60’ıncı yıldönümü çerçevesinde, Türkevi Derneği’nin otuz yıldır yaptığı faaliyetlerden fotoğrafların yer alacağı bir resim sergisi hazırlıyor. Bu çalışma aynı zamanda, Türkevi’nin 30’uncu kuruluş yıldönümü için hazırlanacak belgeselde kullanılacak.

Erasmus Hareketliliği Staj Programı çerçevesinde, 2008-2022 yılları arasında Türkevi Derneği’ne kaç öğrenci geldi tam olarak hatırlamıyorum. Ancak, Türkevi’nde staj yapıp, Türkiye’ye geri dönen onlarca öğrenciyle sürdürülebilir ilişkilerimizin devam ettiğini ifade edebilirim. Tabiki, bir dönem öğrenci olan stajerler bugün, Türkiye’nin farklı şehirlerindeki Üniversitelerde öğretim görevlisi oldular. Bazıları da, Ankara merkezli olmak üzere, bürokraside stratejik görevlere geldiler.

Erasmus Staj Hareteliliği dışında da, Türkiye’nin farklı Üniversitelerinden öğretim görevlileri ve misafir araştırmacılar, Türkevi Araştırmalar Merkezi’ne bir hafta veya on günlüğüne çalışma ziyaretinde bulunuyorlar. Ziyaret esnasında, iki ülke ve iki kurum arasında, yapılacak muhtemel bilimsel çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapmaktayız.

Son olarak, aklıma gelmişken, ifade etmek durumunda olduğum bir başka mesele ise, Türkevi’nin dostlarıyla sürdürülebilir ilişkilerinin, Erasmus Hareketliliği Staj programıyla sınırlı olmamasıdır. Türkevi Derneği olarak, kırk yıla yaklaşan sivil toplum mücadele tarihimizde, programlarımıza katılan dostlarımızdan, karar vericiler arasında yer alanların sayısı hep artarak devam etti. Gelecek yıllarda da, dostlarımızın önemli yerlere geleceklerinden şüphemiz yoktur. Biz, insanlara iyilik yapmaya devam ederek, heyecanımızı hep canlı tutalım.

Veyis Güngör
25 Eylül 2022

Scroll naar boven
Scroll naar top