Ciǧerlerimize ateş deǧdi

Türk İslam alemi, bu hafta Mısır ve Doǧu Türkistan’dan gelen iki önemli vefat haberiyle sarsıldı. Bu haberlere bir yenisi daha eklendi. Vefat haberleri gönül coǧrafyamızdan gelmişti. Ama, vefat edenler adeta bizimle aynı şehirde yaşamışlardı. O kadar yakınlardı bize. İşte, bu olay tam da, hep ifade edilen kültür ve medeniyet anlayışımızın bir tezahürüydü. Türkün varlık anlayışıydı. Bu anlayış doǧrultusunda Türklerin gönül dünyası alemşumüldü. Dünyanın neresinde olursa olsun, insanlık onuru için mücadele verenlerle hemhal olmaktı. Zulm nerede olursa olsun, kimden gelirse gelsin Hak’kı tutmayı yeǧlemeleriydi.

Bu hafta, Mısır, Doǧu Türkistan ve Azerbaycan’ın gönül coǧrafyamızın bir parçası olduǧu ve medeniyetimizin omuzlarımıza yüklediǧi alemşumül misyon ve sorumluluk bir kez daha yaşandı ve farkedildi. Mısır’da Muhammed Mursi, Doǧu Türkistan’da Nur Muhammed Tohti zulm altında vefat etmişlerdi. “Size selam getirmişem” türküsüyle meşhur Huşeng Azeroǧlu da vefat etmişti bu hafta.

Muhammed Musi
Deǧerli düşünür Said Başer aǧabey, yine bir düşünür, devlet adamı ve aktivist Muhammed Musi’nin vefatı ile ilgili duygularını şöyle dile getirmiş: “Eski(mez) Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursî, mahkeme salonunda hayatını kaybetti…”
Eğer “demokrasi şehîdi” diye bir şey varsa, o, işte budur.
Mağfiret-i İlâhî bu yüce ruhlu insana yâr olsun…
Mısır halkının ve insanlık âilesinden haysiyetini koruyan bütün gönül bağı hissedenlerin başı sağ olsun…
Yıllardır demir kafes ardında baş eğmeyen bir arslan vakarıyla duruşunu dünya seyretti! Haklıydı ve milleti arkasındaydı!
Asrın insanlık utancı bu!
Mısır’da ilk defâ toplumun hür irâdesi bu zât-ı şerifte temerküz etmişti…
Sisi denen emperyalist uşağı darbeci nâmert de bir yerlerine kına yakar artık…
Baht utansın!
Bu şeref timsâli rûha ancak Mısır mülkünün bağımsızlığı diyet olabilir…”

Nur Muhammed Tohti
Bir başka deǧerli düşünürümüz, aǧabeyimiz Mustafa Çalık ise, Çin zülmü altında inleyen, kamplarda çile çekerken, işkence görürken şehadet şerbetini içen Uygur Türkleri yazarı ve fikir adamı Tohti hakkında düşüncelerini şöyle ifade etmiş: “Nur Muhammed Tohti, Doğu Türkistan’ın şanlı ve aziz şehîdi… Bize bir davayı emânet bıraktı… Hepimiz tek tek yemin edeceğiz ki, o emânete teneşir tahtasına uzanıncaya kadar elimizden geldiğince sahip çıkmak din, namus ve ana vatan borcumuzdur. Kardeşimiz, ülküdaşımız nûr içinde ve müsterîh uyusun, Osmanlı İttihâd ve Terakki’sinin millî kolu ve devamı olan Ülkücüler burada ve ebedî kıyâm üzreler; görülmemiş, görülecek ne kadar hesap varsa hepsini görmeye de azimliler!..
Nur Muhammed Tohti’nin muazzez rûhu için el – Fâtiha !..

Huşeng Azeroǧlu
Mısır, Doǧu Türkistan’dan sonra bir başka haber de Güney Azerbaycanlı sanatçı Huşeng Azeroǧlu vefat ettiǧi haberiydi. Her ne kadar, Azeroǧlu, Muhammed Mursi ve Nur Muhammed Tohti gibi zulm altında vefat etmiş olmasa da, Azeroǧlu’nun Türk dünyasına hediye ettiǧi “Size Selam Getirmişem” türküsü onu anlamlı kılıyordu. Bu türküyle, gönüller Türk düyasına yönleniyordu. “Ayrılık” türküsü ise bambaşkaydı. Allah rahmet eylesin. Türk dünyasının başı saǧ olsun.

Evet, bir kez daha tekrar etmekte fayda var, Rahmetli Karakoç’un dediǧi gibi: “Zulüm Azrail olsa, hep Hakk’ı tutacağım” bizim varlık anlayışımızdır. “Alimin ölümü, alemin ölümü gibidir” dedik. Biz böyle öǧrendik. Bunun için, mensup olduğumuz Medeniyetin omuzlarımıza yüklediği sorumluluğun ne kadar alemşümul olduğunu bu hafta bir defa daha yaşadık. Tecrübe ettik. Gönlümüz, dünyanın neresinde olursa olsun, haksızlığa karşı mücadele verenlerle birliktedir. İnanıyoruz, zulm ebedi olamaz…

Veyis Güngör
20 Haziran 2019

Not: Amsterdam Türkevi Derneği, 21 HAZİRAN 2019 CUMA SAAT 19.30’da Şehitleri Anma Programı düzenliyor. Program’da Mısır Devlet Başkanı Muhammed Mursî
& Uygur Türkleri yazarı ve fikir adamı Nur Muhammed Tohti, Huşeng Azeroǧlu anılırken ve muazzez rûhları için Kuran-ı Kerim okunacak. Müracaat: info@turkevi.org

Scroll naar top