Avrasya Amsterdam Buluşmaları

Türkiye Yüzyılı ve Türk Devletleri Teşkilatı felsefesinin sivil alandaki en somut bir şekilde uygulanan Amsterdam Buluşmalarında bu yıl Türk Dünyasına mâl olmuş, Türk Dünyasının asil, kahraman ve cesur Türk kızı Ganira PAŞAYEVA anılacak. 2011 yılından bu yana, Hollanda’da ve Türklerin yaşadıkları coğrafyalarda bir çok etkinlik yapan Avrasya Sivil Toplum Forumu Amsterdam Buluşmaları bu yıl 15 Aralık 2023 tarihinde yapılıyor.

Türk Dünyası için bir gurur kaynağı ve örneği teşkil eden Avrasya Sivil Toplum Forumu Amsterdam Buluşmalarının nasıl oluştuğuna kısaca değinelim. Forum’un öncü faaliyetleri Hollanda Türkevi Derneği’nin 1990’lı yıllarda Türk Dünyasına yönelik yaptığı ve katıldığı proje, program ve faaliyetlerle başlar. Bu çerçevede yapılan bazı çalışmalar arasında;

1994 yılında Ankara’da yapılan “Dünya Türk Yazarlar Kurultayı”,
!995 yılında Hollanda’da yapılan “Uluslararası Orta Asya Sempozyumu”,
1997 yılında Van Erciş’de Ulupamir Köyüne yapılan teknik yardım,
1998 yılında Antalya’da yapılan “II. Avrasya Türkçe Yayınlar Semineri”
gibi çalışmalar yer alır.

Bu çalışmalardan sonra, 2011 yılında Avrasya Sivil Toplum Forumu Amsterdam Buluşmaları, Türk Dünyası ve akraba topluluklarının etkin sivil toplum kuruluşları ile işbirliği oluşturmak ve güçlendirmek amacıyla hayata geçirilir.

Avrasya Sivil Toplum Forumunun bugüne kadar gerçekleştirdiği etkinliklerine Hollanda’da organize olmuş Uygur, Kırgız, Özbek, Nogay, Türkmen, Kazak, Bosna, Mısır, Batı Trakya ve Azerbaycan sivil toplum kuruluşları katılmışlardır.

Forum, belirli aralıklara ‘Avrasya Buluşmaları’ olarak, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü çerçevesinde Amsterdam’da toplanır. Her yıl, bir Türk devlet ve topluluğundan seçilen sembol bir isim ile, insan hakları, demokrasi, sivil toplum konuları ve Türk dünyasındaki gelişmelere dikkat çekilir.

İşte bu doğrultuda geçmiş yıllarda yapılan programlardan bazıları şunlardır:
-Bosna Kültür Gezisi ve Amsterdam’da Bosna Kültür Gecesi
-Kaşgarlı Mahmud Konferansı
-Hollanda’da Doğu Türkistan Günü
-Kosova’da Hafta Sonu Demokrasi Okulu
-Nogay dilinde Akça Nenem Romanı Yayını
-TÜRKSOY, Türk Dünyası Karma Resim Sergisi
-Hollanda’da Mısır Dayanışma Akşamı
-Lahey’de Uluslararası Dağlık Karabağ Sempozyumu
-Makedonya’da Avrasya Sivil Toplum Çalıştayı
-Avrasya Şairler Buluşması Amsterdam
-Macaristan Turan Kurultayı Günü
-Türk Dünyası Gençlik Buluşmaları İstanbul
-Hollanda’da Nogaylar Belgeseli
-‘Hollanda’da Özbekler’in korkunç serüveni’

10 Aralık, ‘Dünya İnsan Hakları Günü’ münasebetiyle 2011 yılından bu yana organize edilen Avrasya Amsterdam Buluşmalarında ayrıca Türk Dünyasının sembol isimlerinden Uygur lider ‘Rabia Kadir: Sürgünde 10. Yılı’ programıyla onurlandırıldı. Doğumunun 90’ıncı yılında Cengiz Aytmatov’u anıldı. Ayrıca, kaleminden “Çırpınırdı Karadeniz” marşı dizelerinin de döküldüğü, Azerbaycan’ın istiklal şairi Ahmet Cevad’da anıldı.

Bundan sonra da, Türk Dünyası coğrafyası başta olmak üzere, Türk Dünyasına gönül vermiş, Türklere model olmuş, Türklerin gönüllerinde yer edinmiş isimler rahmetle anılmaya ve hatırlanmaya devam edilecektir. Bu yıl, Türk Dünyasının gülen meleği, cesaretiyle ve verdiği onurlu mücadeleyle gönüllere raht kurmuş, bizim de faaliyetlerimize katılmış geçtiğimiz aylarda emanetini teslim etmiş olan şair, edebiyatçı, siyasetçi, gazeteci, Azerbaycan ve Türkiye aşığı Ganire Paşayeva’yı rahmetle anılacak.

Avrasya Sivil Toplum Forumu; Avrasya Yazarlar Birliği, Hollanda Türkevi Topluluğu, Hollanda Azerbaycan Türk Kültür Derneǧi, Hollanda Uygur Vakfı, Hollanda Nogay Vakfı ve EkoAvrasya Derneği tarafından desteklenen bir girişimdir.

15. Avrasya Amsterdam Buluşmalarının Hollanda’daki Türk soylular başta olmak üzere, tüm Türk Dünyasına hayırlı olmasını dilerim.

Veyis Güngör
14 aralık 2023

Scroll naar boven
Scroll naar top