Erasmus hareketliliği ve yeni araştırmalar

Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi, her yıl olduğu gibi, bu yıl da, Türkiye’nin farklı üniversitelerinden misafir öğrenci ve öğretim görevlilerine staj imkanı sağlıyor. Bu yıl, 2023 yaz sezonunda Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve /veya  Staj Hareketliliği çerçevesinde, “2023 Türkiye Depremi ve Hollanda Türkiye Dayanışması” araştırılacak.

Hatırlanacağı üzere, 6 Şubat tarihinde Türkiye ve komşu ülke Suriye’de meydana gelen iki ağır deprem sonrası, Hollanda Türklerinde olağanüstü bir hareketlilik gözlemlenmişti. Depremin hemen ikinci günü, acıların paylaşılması, yaraların sarılması için tüm Avrupa ve dünyada olduğu gibi, Hollanda’da da hızlı bir şekilde yardım organizasyonları yapıldı.

Örneğin, Hollanda’da depremin ilk günü, bir Türk uçak firması olan Corendon, bölgeye gönüllü uzmanların ulaşmasını sağladı. İlerleyen günlerde, ayni ve maddi yardımlar, kampanyalar, programlar, depremzedeler yararına konserler gibi etkinliklerin sayısı her geçen gün aratarak devam etti. ‘Hollanda Birlikte Çalışan İnsani Yardım Kuruluşları’nın deprem kampanyasında 110 milyon euro toplandı. Hollanda Belediyeleri ayrı ayrı yardım ettiler. Türk kurum ve kuruluşları, Hollanda şirketleri, Türk girişimcileri yardım kampanyaları yürütürken, bireysel kampanyalar da yürütüldü. Türk kuruluşlarının yaptığı kampanyada da 25 milyon Euro toplandı.

İşte yapılan bu çalışmaların, kayıt altına alınması, derlenmesi, rapor haline getirilip, yayınlanması için, Türkevi Araştırmalar Merkezi, şubat depremi sonrası Hollanda’da yürütülen çalışmalar üzerine bir literatür ve alan araştırması gerçekleştiriyor. Araştırma, yaz sezonunda Ankara Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi, Recep Tayyip Erdogan Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi, İstanbul Gelişim Üniversitesi Psikoloji Fakültesi ve Marmara Üniversitesi, Sosyoloji Fakültesi öğrencileri ve öğretim görevlileri tarafından yürütülecek.

Araştırma çerçevesinde ‘Hollanda Birlikte Çalışan Yardım Kuruluşları’ ve Türk sivil toplum kuruluşlarının kampanyaları ve projeleri başta olmak üzere, aşağıdaki konular öne çıkacak:
– Hollanda’dan Türkiye’ye gönüllü kurtarma grubu,
– Hollanda Belediyelerinin yardımları,
– Depremzedeler yararına organize edilen konserler,
– Hollanda Birlikte Çalışan İnsani Yardım Kuruluşları’nın çalışma yöntemi,
– Hollanda karar vericilerinin bu süreçte ortaya koydukları tutum ve davranışlar,
– Tanınmış Türk kökenli Hollandalıların kampanyalarda oynadıkları rol,
– Bireysel kampanyalar,
– Hollanda Türkleri ve çifte aidiyet,
– Türk Sivil Toplum kuruluşları yanı sıra, dünyanın farklı ülkelerinde olacak afetlere yardım için, Hollanda’da özel ve uzman bir Türk STK kurulmalı mı?

Diğer taraftan, yine 2023 yaz sezonunda Erasmus+ Öğrenci Öğrenim ve /veya  Staj Hareketliliği çerçevesinde, bir başka grup ise, “Hollanda’da medeni hukuk ve Türk vatandaşları” üzerine bir araştırma yürüyor.

Her iki araştırmayla, Avrupa Türkleri göç tarihi literatürüne katkıda bulunmayı amaçlayan Hollanda Türkevi Araştırmalar Merkezi, geçtiğimiz yıllarda da çeşitli araştırma sonuçlarının bazılarını kitap olarak yayınlamıştı.
“Hollanda’da T. C. Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Anket Raporu (2014), Türkçe Hollandaca yayımlanırken,  “Avrupa Birliği, Türkiye ve İslam” -WRR ve Amsterdam Üniversitesi ile birlikte- (2004) Türkçe olarak, “Avrupa’daki Türklerin Türkiye Avrupa Birliği İlişkilerine Etkileri” (2006) Türkçe-İngilizce olarak, “TURKS IN EUROPE” Culture, Identity, Integration (2009) gibi çalışmalar, Türkevi Araştırmalar Merkezi’nce yayımlanmıştı.

Türkevi Araştırmalar Merkezi, bir taraftan Avrupa Türklerinin sorunlarına ışık tutan çalışmaları kapsayan doktora tezlerini kitap olarak yayımlarken, diğer taraftan Türkiye-AB ilişkileri, göç, diaspora gibi alanlarda yapılan çalışmalara alt yapı hazırlamaktadır. Merkez, bu yaz yapılacak yeni literatür ve alan araştırmalarının sonuçlarını yayımlayarak, Avrupa Türklerinin yaptıkları çalışmaların literatüre kazandırılmasını sağlayacak.

Veyis Güngör
29 Temmuz 2023

Scroll naar boven
Scroll naar top